Hủy

Chuyên viên Kế hoạch Dự án

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch Dự án với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên Kế hoạch Dự án
Chuyên viên Kế hoạch Dự án
Chuyên viên Pháp chế

Chuyên viên Pháp chế

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên Pháp chế

Nhân viên IT

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Nhân viên IT với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Nhân viên IT
Nhân viên IT
Chuyên viên kiếm soát  Đầu tư Xây dựng cơ bản

Chuyên viên kiếm soát Đầu tư Xây dựng cơ bản

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí chuyên viên Chuyên viên kiếm soát Đầu tư Xây dựng cơ bản với mức thu nhập hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên kiếm soát  Đầu tư Xây dựng cơ bản

Chuyên viên Thẩm định và Báo cáo quản trị

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí chuyên viên thẩm định và báo cáo quản trị với mức thu nhập hấp dẫn

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên Thẩm định và Báo cáo quản trị
Chuyên viên Thẩm định và Báo cáo quản trị
Chuyên viên Kế hoạch và Kiểm soát tài chính

Chuyên viên Kế hoạch và Kiểm soát tài chính

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng chuyên viên kế hoạch và kiểm soát tài chính với mức lương và các chế độ hấp dẫn

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên Kế hoạch và Kiểm soát tài chính

Trưởng ban Pháp chế

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Trưởng ban Pháp chế với mức thu nhập và chế độ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Trưởng ban Pháp chế
Trưởng ban Pháp chế